Slider

Voor patiënten.

COMPAR-EU heeft tot doel de meest effectieve en kosteneffectieve zelfmanagementinterventies (inclusief interventies gericht op preventie en/of specifieke zelfmanagement domeinen) voor volwassenen die lijden aan één van de vier chronische ziekten: diabetes type 2, obesitas, chronische obstructieve longziekte (COPD) en hartfalen in Europa te identificeren, te vergelijken en te ordenen.

 

COMPAR-EU.

COMPAR-EU maakt gebruik van verschillende methodes en wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire groep van onderzoekers.  De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen de huidige wetenschappelijke kennis ten aanzien van zelfmanagementinterventies en de praktijk.

 

Counter

+
Gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken
 
+
Hulpmiddelen
 
+
Interventie
 
+
Aanbevelingen

ComparEuHomeCustomSectionsWeb

Home content TOP

WELKOM OP HET COMPAR-EU-PLATFORM!

Dit platform is ontwikkeld in het kader van het COMPAR-EU-project dat wordt gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

Op dit platform presenteren we de huidige kennis over zelfmanagementinterventies voor vier chronische ziekten:

 •  
  Diabetes Type 2
 •  
  Obesitas
 •  
  COPD
 •  
  Hartfalen

Het doel van dit platform is om de vertaling van bestaande wetenschappelijke kennis naar de praktijk makkelijker te maken.

Daarom hebben we een aantal hulpmiddelen ontwikkeld. Deze hulpmiddelen helpen verschillende eindgebruikers bij de besluitvorming over het al dan niet toepassen van bepaalde zelfmanagementinterventies:

Home content BOTTOM

Houd er rekening mee dat dit de bètaversie van het COMPAR-EU-platform is. Het platform wordt de komende maanden uitgebreid en verbeterd.

Laat het ons weten als u suggesties voor verbetering heeft.

ComparEu Contact Form Web

 

Neem contact met ons op